Reklamacje

Niezależnie od powyższego, jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub stwierdziłeś inną niezgodność towaru z zawartą umową, a towar nabyłeś jako konsument, masz prawo złożyć reklamację. Co do zasady, wadliwy towar powinien zostać odesłany do sprzedawcy, aby umożliwić mu zbadanie zasadności reklamacji. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami celem ustalenia kolejnych kroków.

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy otworzenie przesyłki przy kurierze i sporządzenie protokołu szkody, a następnie skontaktowanie się z nami mailowo (e-mail dostępny na stronie: kredki.eu). Znacznie ułatwia to dochodzenie roszczeń za uszkodzenie paczki od przewoźnika.

Po pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji. Bez protokołu szkody/rozbieżności proces dochodzenia roszczeń od przewoźnika może być utrudniony.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

 1. Skontaktuj się z nami, jeśli zakupiłeś produkt w sprzedaży bezpośredniej, możesz odesłać go do nas w celu reklamacji. Jeśli zakupiłeś towar w dropshippingu ustalimy, czy jako pośrednik możemy zająć się Twoją reklamacją, czy zajmie się nią bezpośrednio dostawca (podamy dane do odesłania). Przesyłki wysłane za pobraniem nie będą odbierane. Reklamacje towarów zakupionych w dropshippingu odesłane do nas bez uprzedniego uzgodnienia, nie będą rozpatrywane.
 2. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub pisemnie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail dostępny na stronie kredki.eu. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

Zwrot lub wymiana produktów

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” w przypadku towarów nabytych na terenie Polski i krajów UE masz prawo zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Skorzystanie z tego prawa jest możliwe, jeśli w powyższym terminie złożysz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej.

Zwracany produkt powinieneś odesłać bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, na adres naszego przedsiębiorstwa dostępny w zakładce „Dane firmy i kontakt”. Koszt przesyłki zwrotnej ponosisz we własnym zakresie. Orientacyjny koszt zwrotu możesz ustalić na podstawie naszej zakładki „Czas i koszty dostawy”, pamiętaj jednak, że sklep może mieć zniżki u przewoźników, w związku z czym indywidualny koszt zwrotu może być wyższy od kosztu wysyłki do Ciebie.

Pamiętaj, że prawo do odstąpienia od umowy nie daje możliwości bezpłatnego używania oraz niszczenia produktu. Zgodnie z przepisami, jeśli zwracany produkt był użyty lub uszkodzony (dot. produktu i opakowania) w większym zakresie niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, sprzedający ma prawo do obciążenia kupującego kosztami umniejszenia jej wartości.

W przypadku odstąpienia od umowy otrzymujesz zwrot wpłaconej tytułem zakupu kwoty - pamiętaj nie zwracamy wspomnianych wyżej kosztów zwrotu. Pieniądze zostaną odesłane tym samym sposobem, którym dokonałeś zapłaty, chyba że wyrazisz zgodę na inną formę. Nastąpi to niezwłocznie po otrzymaniu przez nas zwróconego zakupu.

UWAGA, w przypadku zakupów w systemie dropshipping, jesteśmy tylko pośrednikiem. Pamiętaj, że musisz dostosować się do przepisów prawa obowiązujących w kraju Dostawcy, z którym zawierasz umowę kupna-sprzedaży. Szczegóły znajdziesz w naszym regulaminie.

Zgodnie z ustawą prawo do zwrotu nie przysługuje m.in. gdy przedmiotem sprzedaży jest:

 • rzecz nieprefabrykowana, stworzona na indywidualne zamówienie konsumenta,
 • rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
 • rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • dzienniki, periodyki lub czasopisma, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta,
 • towary nabyte w drodze aukcji publicznych..

Zwrócony towar nie może nosić śladów normalnego użytkowania i zniszczenia, niezwiązanego z jego sprawdzeniem przez konsumenta. Ustawa dopuszcza zmiany charakterystyczne w towarze, które mogły powstać w ramach zwykłego zarządu, czyli takie, które umożliwiły klientowi sprawdzenie cech towaru i ocenę, czy towar mu odpowiada. "To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (…)" - towar należy odesłać kompletny, w stanie niezmienionym, odpowiednio zabezpieczony (opakowanie producenta).

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu lub wymiany produktu zakupionego w sprzedaży bezpośredniej:

 1. Skontaktuj się z nami, a następnie odeślij zakupiony produkt, dobrze zabezpieczony wraz z całą jego zawartością przesyłką rejestrowaną nie pobraniową. W przypadku wymiany dołącz koszt przesyłki.
 2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu lub wymiany produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany ewentualny zwrot pieniędzy.
 3. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania przekraczających zwykły zarząd, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, itp.).
 4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań na załączony numer konta w ciągu 14 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy lub w przypadku płatności eCard kartą kredytową, zwrot może zostać przekazany na kartę.

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na niedopełnienie warunków ustawowych - np. przekroczenie terminu zwrotu, zniszczenie towaru lub jego opakowania, przekroczenie granic zwykłego zarządu, itp), przekażemy Ci na wskazany adres e-mail informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu oraz informacje o dalszych krokach postępowania w takich sytuacjach.

W przypadku zastrzeżeń do transakcji i sporu ze sprzedającym istnieje możliwość rozstrzygnięcia sporu na drodze pozasądowej. Właściwym organem do rozstrzygania sporu dla handlu są polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Skierowanie sprawy do tej instytucji wymaga zgody obu stron.

UWAGA, pamiętaj, że powyższe dotyczy wyłącznie towarów nabytych w drodze sprzedaży bezpośredniej. W przypadku zakupów w systemie dropshipping, zapoznaj się z regulaminem i skontaktuj się z nami celem uzyskania informacji, czy zwrot i wymiana w kraju zakupu towaru są możliwe. Zwroty/wymiany przesyłek z towarem zakupionym w drodze dropshippingu, odesłane na nasz adres nie będą rozpatrywane. Szczegóły w Regulaminie strony.