Administratorem danych osobowych jest firma MDZ-Invest z siedzibą w Chorowicach 32-031 ul. Doboszyńskiego 11